Przejdź do treści

Nowy Rok? NIE postanawiam. Robię! / [#4] Duch, dusza, ciało Bliźniego

 

Więcej o akcji znajdziesz we wpisie: Jest akcja!: Nowy Rok? NIE postanawiam. Robię!

 

Robię!

Z miłości do Boga wypływa miłość do siebie. Jak już pokochamy siebie, jest szansa, że obdarzymy piękną miłością drugiego człowieka. Tak jest idealnie. Grzech sprawia, że nie zawsze jest doskonale. Pierwsze trzy wpisy miały skłonić nas, by zająć się relacją z Bogiem i sobą samym. A teraz z tej miłości chcę zachęcić Cię, by wypłynęła miłość do bliźniego. Z tej drogi miłości, która być może nie była nieskazitelna, być może nasza „robota” nie została wykonana albo masz poczucie, że to niewiele w Tobie zmieniło. Spokojnie. Pan Bóg sobie z tym poradzi 🙂 .

Mąż. Żona. Dziecko. Rodzic. Brat. Siostra. Przyjaciel. Nieprzyjaciel. Znajomy. Nieznajomy. Obcy. BLIŹNI.

Gest uśmiechu do pani z warzywniaka. Dodatkowe dobre słowo dla męża wychodzącego do pracy. Telefon do samotnej babci. Czas dla rodziny bez telefonu (czy jakiejkolwiek innej przeszkadzajki). Zupa dla mamy, która właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko i świat się jej wywrócił do góry nogami. Ciepłe rękawiczki dla bezdomnego. Sms do kogoś, kto potrzebuje Twojego wsparcia…

Sam wiesz lub się dowiesz, jeśli nadstawisz uszu i otworzysz oczy. W tym tygodniu szczególnie na drugiego, który każdego dnia jest koło Ciebie. Albo który się pojawi.

Bądź uważny!

 

Modlitwa wieczorna na dziś

PSALM 145

Wielkość i dobroć Boga

1 Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Bet

2 Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.

Gimel

3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Dalet

4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.

He

5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twe cuda.

Waw

6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i opowiadają Twą wielkość.

Zain

7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i radują się Twą sprawiedliwością.

Chet

8 Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Tet

9 Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Jod

10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Kaf

11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,

Lamed

12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Mem

13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

(Nun)

<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Samek

14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain

15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe

16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade

17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof

18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz

19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin

20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw

21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.

Rozważanie dla chętnych: PLASTER MIODU Psalm 145: Inna świętość

 

Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Bądźmy dobrzy jak On. Podtrzymujmy. Podnośmy. Karmmy. Otwierajmy swe serce i ręce. Nasycajmy. Bądźmy blisko ducha, duszy i ciała BLIŹNIEGO!

 

 

P.S. To już nasze ostatnie spotkanie styczniowe w tej akcji. Dziękuję Ci za ten czas!

 

Obraz Free-Photos z Pixabay

2 komentarze

  1. Marek Marek

    Dziękuję za tę akcję…zasiane, widać już pączki, kwiaty bambusowe niech da Pan.
    czekam na więcej..

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *